Για να συμμετάσχει κάποιος στο Μαραθώνιο Δρόμο & το Δυναμικό Βάδισμα θα πρέπει να έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του.

ΠΡΙΝ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ

Πριν ξεκινήσετε από το σπίτι, βεβαιωθείτε ότι έχετε μαζί σας τα ακόλουθα:

• Τον αριθμό συμμετοχής σας και τις παραμάνες (το chip χρονομέτρησης είναι ενσωματωμένο στον αριθμό συμμετοχής),

• Τον ειδικό πλαστικό σάκο για τα ρούχα, στον οποίο θα πρέπει να έχετε κολλήσει το αυτοκόλλητο με τον αριθμό συμμετοχής σας με τρόπο που αυτός να είναι ευκρινής.

Για εγγραφή στο Δυναμικό Βάδισμα, και για να ζήσετε την Αυθεντική Εμπειρία, πατήστε στο σύνδεσμο που ακολουθεί:

Δήλωση Συμμετοχής - Δυναμικό Βάδισμα