ΑΤΟΜΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Παρακαλούμε συμπληρώστε όλα τα πεδία που ακολουθούν και πατήστε το πλήκτρο Υποβολής

Τα πεδία πρέπει να συμπληρωθούν με λατινικούς χαρακτήρες εκτός αν υπάρχει άλλη ένδειξη


Προσωπικά Στοιχεία

(Επιλέξτε Xώρα)
(τρίτου προσώπου το οποίο έχει ενημερωθεί και συναινέσει για την παρούσα καταγραφή)

Αθλητικά Στοιχεία

Καλύτερη Επίδοση

Δηλώστε την καλύτερη επίδοσή σας τα έτη 2017-2019 στην αντίστοιχη απόσταση, επιλέγοντας μια από τις παρακάτω διοργανώσεις.

Είναι υποχρεωτική η αναφορά του αγώνα/της διοργάνωσης στην οποία καταγράψατε τη συγκεκριμένη επίδοση. Για όσους συμμετέχουν στον Μαραθώνιο Δρόμο δεν αξιολογούνται άλλοι αγώνες εκτός Μαραθωνίου και Ημιμαραθωνίου Δρόμου (υπεραποστάσεις, αγώνες βουνού, αγώνες 10χλμ ή 5χλμ). Αντίστοιχα για όσους συμμετέχουν στον Αγώνα Δρόμου 10χλμ ή 5χλμ αξιολογούνται αγώνες Ημιμαραθωνίου Δρόμου και αγώνες 10χλμ & 5χλμ.

Σε περίπτωση που δεν δηλώσετε τα σχετικά στοιχεία η δηλωθείσα επίδοση δεν θα ληφθεί υπόψη, ενώ σε περίπτωση που δεν δηλώσετε καθόλου επίδοση, τότε αυτομάτως τοποθετήστε τυχαία σε ένα από τα τελευταία blocks εκκίνησης. Σημειώνεται ότι οι επιδόσεις και το έτος επίτευξης ελέγχοντας ως προς την ακρίβειά τους, ενώ οι δρομείς που δηλώσουν ανακριβή επίδοση τοποθετούνται επίσης σε ένα από τα τελευταία blocks εκκίνησης.


Σχόλια

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να τοποθετηθείτε στο ίδιο block εκκίνησης με κάποιο φίλο ή συναθλητή σας, δηλώστε εδώ την επιθυμία σας αυτή. Η σχετική επιθυμία θα πρέπει να καταγραφεί και από τους δύο δρομείς (Επώνυμο- Όνομα- Ημ. Γέννησης) και θα προσπαθήσουμε να την ικανοποιήσουμε στο βαθμό που αυτό κρίνεται εφικτό. Σε μια τέτοια περίπτωση, οι δρομείς τοποθετούνται υποχρεωτικά σε block εκκίνησης που αντιστοιχεί στον δρομέα με την πιο αργή επίδοση.

Επίσης εάν υπάρχει κάτι σημαντικό για το οποίο πρέπει να πληροφορήσετε την διοργάνωση (πχ ιατρικής φύσεως) θα πρέπει να το σημειώσετε εδώ.


Προσφορά σε ΜΚΟ

Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ στην εικόνα:

Υπεύθυνη Δήλωση

Με την υποβολή της Αίτησης δηλώνω ότι συμμετέχω στον Αγώνα (Μαραθώνιος/Αγώνας 10χλμ/Αγώνας 5χλμ/Αγώνας 3χλμ/Αγώνας Παιδιών) με απόλυτη προσωπική μου ευθύνη, έχοντας προβεί στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και έχοντας κάνει τον απαραίτητο καρδιολογικό έλεγχο. Δηλώνω ότι έχω διαβάσει τους αναλυτικούς όρους συμμετοχής στον Αγώνα, που περιλαμβάνονται στο κείμενο με τίτλο Όροι Συμμετοχής, Εγγραφής & Παραλαβής Αριθμού Συμμετοχής (πατήστε ΕΔΩ ) και τους αποδέχομαι. Δηλώνω επίσης ότι τα στοιχεία που δηλώνονται πιο πάνω είναι απολύτως αληθή. Παραιτούμαι από κάθε απαίτηση εναντίον των διοργανωτών του Αγώνα για τυχόν σωματική ή άλλη βλάβη ή ζημιά από οποιαδήποτε αιτία και συναινώ στην ελεύθερη χρήση του ονόματος/εικόνας μου από τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, τον ΣΕΓΑΣ, και τους χορηγούς του Αγώνα για προωθητικούς σκοπούς. Τέλος, δεσμεύομαι ότι σε καμία περίπτωση και για κανένα λόγο δεν θα εκχωρήσω τον αριθμό συμμετοχής που θα μου διαθέσει η Οργανωτική Επιτροπή του Αγώνα σε άλλο άτομο προκειμένου να συμμετάσχει στον Αγώνα. Στην περίπτωση ανηλίκου, συμπληρώνονται υποχρεωτικά τα στοιχεία του γονέα που ασκεί την επιμέλειά του και η υποβολή της Αίτησης Συμμετοχής σημαίνει ότι ο γονέας δίνει τη συγκατάθεσή του για τη συμμετοχή του παιδιού του στον Αγώνα και συμφωνεί με το περιεχόμενο της πιο πάνω δήλωσης.

Εμπιστευτικότητα και ορθή επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων

Η Επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων των συμμετεχόντων στον αγώνα γίνεται σύμφωνα με τους όρους του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων EE 2016/679 (GDPR ). Στο πλαίσιο αυτό, ο ΣΕΓΑΣ ζητεί τη συγκατάθεση των συμμετεχόντων για τις παρακάτω κατηγορίες επεξεργασίας:

Σε περίπτωση που ο εγγεγραμμένος δρομέας επιθυμεί την αλλαγή των παραπάνω συναινέσεων στις οποίες αυτοβούλως έχει προχωρήσει, δύναται να αποστείλει σχετικό αίτημα προς το gdpr@segas.gr μέχρι και 60 ημέρες πριν από τη διεξαγωγή του Αγώνα, ορίζοντας σαφώς τα πεδία της συναίνεσης τα οποία επιθυμεί να αλλάξει.