Επίσημα αποτελέσματα Mini Μαραθωνίου Αθηνών, 2/11/2003 - Κατηγορία Γυναικών 65 έως 69 ετών
Official Results of the Athens Mini Marathon, 2/11/2003 - Women Division 65 to 69
Κατάταξη Αριθμός
Συμμετοχής
Ονοματεπώνυμο Σύλλογος Κατηγορία Έτος
γεννήσεως
Χώρα Συνολικός
Χρόνος
Καθαρός
Χρόνος
Rank BIB
number
Name Club Age
Category
Birth Country Total
Time
Net
Time
001 2689 ZEDEL RENATE 65-69 1938 Germany 50:07 49:20
002 3127 CRAVEN RUTH 65-69 1934 United Kingdom 51:27 50:42
003 2548 FUKUSHIMA TOMIKO 65-69 1936 Greece 1:01:00 1:00:20
004 2787 CLAUSEN INGRID WERNER OTTO SPORTREISEN 65-69 1938 Germany 1:06:09 1:05:28
005 2590 KOMAZU YOSHIE 65-69 1936 Greece 1:09:04 1:08:24
006 2516 BISTOURA ELSA 65-69 1937 Greece 1:21:59 1:21:36
Χρονομέτρηση και επίσημα αποτελέσματα από Championchip Hellas Timming and official results by Championchip Hellas
Ποιά είναι η διαφορά ανάμεσα στο συνολικό χρόνο και στον καθαρό χρόνο; - What is the difference between Total and net time?