Επίσημα αποτελέσματα Mini Μαραθωνίου Αθηνών, 2/11/2003 - Κατηγορία Γυναικών 70 έως 74 ετών
Official Results of the Athens Mini Marathon, 2/11/2003 - Women Division 70 to 74
Κατάταξη Αριθμός
Συμμετοχής
Ονοματεπώνυμο Σύλλογος Κατηγορία Έτος
γεννήσεως
Χώρα Συνολικός
Χρόνος
Καθαρός
Χρόνος
Rank BIB
number
Name Club Age
Category
Birth Country Total
Time
Net
Time
001 2764 ONO SACHIKO SAPPORO MOMIJIDAI SOYUK 70-74 1933 Japan 1:01:32 1:00:20
002 2651 SHOJI HIDECKO 70-74 1931 Japan 1:01:37 1:00:18
003 2772 FOTA STAMATIA SEVAS PIREA 70-74 1933 Greece 1:02:30 1:02:28
004 2568 INOUE YO 70-74 1932 Greece 1:04:22 1:03:41
005 2887 KATAKI SOFIA SDY PIREAS 70-74 1932 Greece 1:09:15 1:09:05
006 2677 TSUKUI EIKO 70-74 1931 Japan 1:19:54 1:19:39
Χρονομέτρηση και επίσημα αποτελέσματα από Championchip Hellas Timming and official results by Championchip Hellas
Ποιά είναι η διαφορά ανάμεσα στο συνολικό χρόνο και στον καθαρό χρόνο; - What is the difference between Total and net time?