Επίσημα Αποτελέσματα 22ου Κλασικού Μαραθωνίου Αθηνών, 7/11/2004 - Γενική Κατάταξη - σελίδα 58 από 58
Official Results of the 22nd Athens Classic Marathon, 7/11/2004 - General Division - page 58 from 58
Κατάταξη Bib Όνομα Έτος γεννήσεως Σύλλογος Πέρασμα
10χλμ
Πέρασμα
21χλμ
Πέρασμα
30χλμ
Συνολικός
χρόνος
Καθαρός
χρόνος
Rank Bib Name Birth Club 10km
Split
21km
Split
30km
Split
Gun Finish Net Time
2851 1692 SATOSHI TAKADA 50-54 Japan 1:10:16 2:49:48 4:18:59 6:09:44 6:08:29
2852 2517 CONLON JOHN 55-59 UK 1:10:01 2:46:12 4:13:50 6:10:37 6:10:33
2853 2567 KADOYA YUJI 60-64 Japan 1:06:53 2:35:48 4:07:24 6:11:08 6:09:44
2854 2250 ZISIS STAVROS 65-69 Greece 1:09:06 2:31:04 3:52:40 6:12:48 6:10:42
2855 1772 SPIES HEINZ 70-74 Germany 1:21:16 2:53:10 4:23:19 6:12:52 6:08:48
2856 2524 FEUCHTER ALBERTO 55-59 Mexico 1:19:19 2:53:03 4:17:07 6:13:53 6:10:36
2857 3156 MARCEY JEAN 40-44 USA 1:17:57 2:54:04 4:18:00 6:15:16 6:12:03
2858 3223 TAJIRI NORIKO 45-49 Japan 1:10:15 2:49:47 4:20:59 6:15:44 6:14:28
2859 1247 HAKAMAKI ATTE 35-39 Finland 1:15:32 2:53:55 4:22:12 6:16:57 6:14:05
2860 3144 ELLIOTT KARREN 35-39 USA 1:24:52 3:05:49 4:25:21 6:17:26 6:13:38
2861 3162 MOTHERSHEAD KRISTINA 45-49 USA 1:24:51 3:11:03 6:17:28 6:13:40
2862 3174 PALMER CAROL 55-59 UK 1:13:35 2:57:45 4:28:07 6:17:51 6:13:55
2863 3158 MEELROU JOUE 45-49 USA 1:25:04 3:06:30 4:36:39 6:23:27 6:19:40
2864 2915 NISHIZAWA SHIGERU 35-39 Japan 1:20:59 3:00:30 4:31:11 6:24:03 6:20:45
2865 3245 BUNN KRISTINA < 35 USA 1:16:19 2:55:41 4:24:07 6:24:10 6:20:08
2866 3131 BAINES RHODA 45-49 USA 1:18:02 2:55:46 4:31:24 6:27:18 6:23:49
2867 3386 NIERI AIKATERINI 40-44 Greece 1:24:59 3:04:32 4:33:35 6:28:17 6:26:00
2868 817 EPSTEIN SHELDON 65-69 USA 1:11:49 2:57:36 4:35:58 6:30:39 6:29:52
Σελίδες:
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 |
Χρονομέτρηση και επίσημα αποτελέσματα από Championchip Hellas Timming and official results by Championchip Hellas
Tελευταία Eνημέρωση / Last Update: 17/11/2004 22:41:57
Ποιά είναι η διαφορά ανάμεσα στο συνολικό χρόνο και στον καθαρό χρόνο; - What is the difference between Total and net time?