Αποτελέσματα 23ου Κλασικού Μαραθωνίου Αθηνών, 6/11/2005 - Κατηγορία Ανδρών 70 έως 74 ετών - σελίδα 1 από 1
Results of the 23rd Athens Classic Marathon, 6/11/2005 - Men Division 70 to 74 - page 1 from 1
Κατάταξη Bib Όνομα Κατηγ. Χώρα Πέρασμα
10χλμ
Πέρασμα
30χλμ
Συνολικός
χρόνος
Καθαρός
χρόνος
Ρυθμός
(λεπτά/χλμ)
Rank Bib Name Categ. Country 10km
Split
30km
Split
Gun Finish Net Time Avg Pace
(min/km)
001 1985 ADOLPH ADOLF M. 70-74 Germany 53:09 2:46:39 3:54:32 3:54:15 05:33
002 611 NOVIKOV VLADIMIR 70-74 Russia 56:13 2:50:47 3:55:12 3:53:15 05:34
003 1489 ARAD AVNER 70-74 Israel 54:50 2:47:28 3:59:35 3:58:01 05:41
004 926 MASSERANO IVO 70-74 Italy 49:09 2:47:44 4:01:56 4:01:34 05:44
005 501 MAVROUDIS GEORGIOS 70-74 Greece 54:51 2:52:27 4:12:20 4:09:30 05:59
006 1378 PREISLER HORST 70-74 Germany 1:00:00 3:02:26 4:14:20 4:11:43 06:02
007 4576 MELONI LUCIANO 70-74 Italy 1:00:52 3:04:50 4:24:13 4:21:13 06:16
008 1724 KARAMPATOS PANAGIOTIS 70-74 Greece 58:51 3:06:37 4:29:47 4:26:30 06:24
009 2126 ABRIOUX ROBERT 70-74 France 1:01:24 3:11:10 4:33:37 4:31:05 06:29
010 846 YAMANAKA SUNAO 70-74 United States 53:28 3:12:26 4:48:06 4:47:47 06:50
011 4609 SOYBALIOTIS PANAGIOTIS 70-74 Greece 1:10:05 3:24:20 4:48:41 4:47:16 06:50
012 942 ADYPAS GEORGIOS 70-74 Greece 1:08:00 3:19:15 4:50:25 4:46:00 06:53
013 1412 KARKLINS GUNARS 70-74 Latvia 1:09:28 3:34:11 4:57:40 4:55:35 07:03
014 2101 RYBKIN VILENIN 70-74 Germany 1:13:55 3:41:12 5:16:16 5:12:29 07:30
015 4579 TIBERIO LUCIO 70-74 Italy 1:08:24 3:46:42 5:33:11 5:30:15 07:54
016 1357 PELTONEN MARTTI 70-74 Finland 1:25:00 4:19:21 5:59:55 5:58:09 08:32
017 1946 SORIMACHI KENJIRO 70-74 Japan 1:11:19 4:26:54 6:18:18 6:16:35 08:58
Σελίδες:
1 |
ChampionChip Hellas
Χρονομέτρηση και αποτελέσματα
ChampionChip Hellas
Timing and results
Tελευταία Eνημέρωση / Last Update: 15/11/2005 23:57
Ποιά είναι η διαφορά ανάμεσα στο συνολικό χρόνο και στον καθαρό χρόνο; - What is the difference between Total and net time?