Αποτελέσματα Αγώνα Δρόμου 10χλμ, 6/11/2005 - Κατηγορία Γυναικών 70 έως 74 ετών - σελίδα 1 από 1
Results of the 10km Road Race, 6/11/2005 - Women Division 70 to 74 - page 1 from 1
Κατάταξη Bib Όνομα Κατηγ. Χώρα Πέρασμα
5χλμ
Συνολικός
χρόνος
Καθαρός
χρόνος
Ρυθμός
(λεπτά/χλμ)
Rank Bib Name Categ. Country 5km
Split
Gun Finish Net Time Avg Pace
(min/km)
001 4256 MUNRO JANET 70-74 United States 38:16 1:11:54 1:11:54 07:11
002 4416 FOTA STAMATIA 70-74 Greece 39:11 1:14:13 1:14:02 07:25
003 4075 PELTONEN IRMA 70-74 Finland 52:28 1:36:18 1:34:13 09:38
Σελίδες:
1 |
ChampionChip Hellas
Χρονομέτρηση και αποτελέσματα
ChampionChip Hellas
Timing and results
Tελευταία Eνημέρωση / Last Update: 15/11/2005 23:57
Ποιά είναι η διαφορά ανάμεσα στο συνολικό χρόνο και στον καθαρό χρόνο; - What is the difference between Total and net time?