Στο πλαίσιο προγραμματισμού της διοργάνωσης «Μαραθώνιος Αθήνας. Ο Αυθεντικός 2022», που έχει προγραμματιστεί να διεξαχθεί στις 12 & 13 Νοεμβρίου 2022, ανακοινώνεται το νέο Υγειονομικό Πρωτόκολλο σύμφωνα με τις τελευταίες διατάξεις του ΕΟΔΥ και της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού.

Το Υγειονομικό Πρωτόκολλο περιλαμβάνει όλους τους κανόνες διεξαγωγής, τα μέτρα υγειονομικής προστασίας και τις διαδικασίες που θα τηρηθούν κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης και στο πλαίσιο αυτής. Στο βαθμό που κρίνεται απαραίτητο και αξιολογώντας την κατάσταση που θα διαμορφώνεται σταδιακά στη χώρα μας το επόμενο διάστημα και μέχρι την τέλεση του αγώνα, το παρόν θα επικαιροποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες και εισηγήσεις των ειδικών επιστημόνων-συνεργατών του ΣΕΓΑΣ, με βάση τα επιδημιολογικά δεδομένα και τις υποδείξεις της Υγειονομικής Επιτροπής της ΓΓΑ.


ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΛΟΓΩ COVID-19

Η διοργάνωση «Μαραθώνιος Αθήνας. Ο Αυθεντικός 2022» με συν-διοργανωτές  την Περιφέρεια Αττικής, τους Δήμους Αθηναίων και Μαραθώνα και την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή περιλαμβάνει τη διεξαγωγή Μαραθώνιου Δρόμου, Αγώνες Δρόμου 5χλμ και 10χλμ, καθώς και τον Αγώνα Παιδιών 1,2χλμ.

Στους αγώνες της διοργάνωσης του Μαραθωνίου Αθήνας 2022 επιτρέπεται η εγγραφή & συμμετοχή σε δρομείς με έγκυρο Πιστοποιητικό COVID-19 έως και την ημέρα του αγώνα. Πιο συγκεκριμένα:

Συμμετοχή με επίδειξη Πιστοποιητικού εμβολιασμού ή ανάρρωσης COVID-19 σε ποσοστό 95% των συμμετεχόντων ή

Συμμετοχή με επίδειξη αρνητικού διαγνωστικού ελέγχου COVID-19 (PCR test 72 ωρών ή Rapid test 48 ωρών) σε ποσοστό 5% των συμμετεχόντων.

Να σημειωθεί πως η διάρκεια ισχύος του πιστοποιητικού εξαρτάται από επιστημονικά δεδομένα και καθορίζεται από τους αρμόδιους για την επαλήθευση σύμφωνα με τους εθνικούς κανόνες. Όταν ανακύπτουν νέα επιστημονικά δεδομένα, οι περίοδοι ισχύος του πιστοποιητικού για την εξαίρεση από τις ισχύουσες απαιτήσεις δημόσιας υγείας ενδέχεται να προσαρμοστούν.


ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΔΡΟΜΕΩΝ & MARATHON ΕΧΡΟ

Κέντρο Εξυπηρέτησης Δρομέων

Για τους σκοπούς της διοργάνωσης «Μαραθώνιος Αθήνας. Ο Αυθεντικός 2022», το σύνολο των συμμετεχόντων καλούνται να προσέλθουν στο Κέντρο Εξυπηρέτησης Δρομέων προκειμένου να παραλάβουν τον αριθμό και το υλικό συμμετοχής τους στον αγώνα. Το Κέντρο Εξυπηρέτησης Δρομέων της διοργάνωσης θα φιλοξενηθεί στο Κλειστό Γυμναστήριο Φαλήρου (Ολυμπιακό Συγκρότημα Φαλήρου) από τις 9 έως και τις 12 Νοεμβρίου 2022.

Το Κέντρο Εξυπηρέτησης Δρομέων θα στελεχώνεται από το απαραίτητο προσωπικό και επιπλέον εθελοντικό προσωπικό για την ομαλή εξυπηρέτηση των δρομέων.

Προκειμένου να εξυπηρετηθεί το σύνολο των εγγεγραμμένων δρομέων στη διοργάνωση, το Κέντρο Εξυπηρέτησης Δρομέων θα λειτουργήσει με τους παρακάτω κανόνες:

Η είσοδος εγγεγραμμένων δρομέων και επισκεπτών στο Κέντρο Εγγραφών θα είναι εφικτή μόνο κατόπιν ελέγχου εγκυρότητας Πιστοποιητικών COVID-19, μέσω εφαρμογής επαλήθευσης πιστοποιητικών από το προσωπικό της διοργάνωσης.

Στην είσοδο του Κέντρου Εξυπηρέτησης Δρομέων θα υπάρχει προσωπικό, που θα παρακολουθεί τη ροή των επισκεπτών και θα διακόπτει προσωρινά την είσοδο σε περίπτωση που εντός του Κέντρου Εξυπηρέτησης Δρομέων βρίσκεται ήδη ο μέγιστος αριθμός επισκεπτών, σύμφωνα με τα μέτρα δημόσιας υγείας που θα ισχύουν τον Νοέμβριο 2022. Υπολογίζεται ότι ο χρόνος παραμονής κάθε συμμετέχοντα-επισκέπτη στον εσωτερικό χώρο θα κυμαίνεται από 10’ έως 20’.

Οι συμμετέχοντες δρομείς και οι επισκέπτες θα είναι υποχρεωτικό να φορούν προστατευτική μάσκα, εφαρμόζοντας τις τελευταίες οδηγίες του ΕΟΔΥ, κατά τη διάρκεια παραμονής τους στο Κέντρο Εξυπηρέτησης Δρομέων.

Η παραλαβή του υλικού συμμετοχής θα είναι εφικτή μόνο με επίδειξη των παρακάτω εγγράφων του εγγεγραμμένου δρομέα ή αντίγραφα αυτών: α) ταυτότητα ή διαβατήριο (ή άλλο επίσημο έγγραφο ταυτοποίησης), β) email της διοργάνωσης με αναγραφόμενο τον αριθμό συμμετοχής, καθώς και γ) έγκυρο Πιστοποιητικό COVID-19 του δρομέα, το οποίο θα πρέπει να ισχύει έως και την ημέρα του αγώνα.

Η παραλαβή των αριθμών και του υλικού συμμετοχής από τους δρομείς θα γίνεται από τους σταθμούς διανομής υλικού. Οι σταθμοί διανομής θα απέχουν μεταξύ τους τουλάχιστον 1,5μ. δεξιά και αριστερά και τουλάχιστον 6μ όταν είναι απέναντι.

Θα συστήνεται, σε κάθε σταθμό διανομής, οι δρομείς που περιμένουν να εξυπηρετηθούν να τηρούν απόσταση τουλάχιστον 1,5μ. μεταξύ τους.

Σε όλους τους χώρους του Κέντρου Εξυπηρέτησης Δρομέων (εσωτερικά και εξωτερικά) θα υπάρχει σήμανση που θα υπενθυμίζει στους επισκέπτες τους κανόνες υγιεινής που πρέπει να τηρούν, καθώς και την ανάγκη τήρησης του κανόνα φυσικής απόστασης 1,5μ. αλλά και των οδηγιών της διοργάνωσης.

Κανόνες Υγιεινής

Οι εθελοντές, το έμμισθο προσωπικό και οι συνεργάτες που θα βρίσκονται στο χώρο του Κέντρου Εξυπηρέτησης Δρομέων θα φορούν προστατευτική μάσκα και θα πραγματοποιείται συχνή απολύμανση των χεριών με αντισηπτικό υγρό για όσο χρόνο θα παραβρίσκονται στους συγκεκριμένους χώρους.

Θα υπάρχει διαθέσιμο αντισηπτικό σε κάθε σταθμό διανομής και εξυπηρέτησης τόσο για εθελοντές/ εργαζόμενους/ συνεργάτες, όσο και για τους συμμετέχοντες/επισκέπτες.

Ο χώρος του Κέντρου Εξυπηρέτησης Δρομέων θα καθαρίζεται ανά τακτά χρονικά διαστήματα κατά τη διάρκεια της ημέρας, αλλά και μετά το πέρας αυτής. Η απολύμανση /καθαρισμός των χώρων και του εξοπλισμού θα γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ για καθαρισμό/απολύμανση μη υγειονομικών χώρων.

Θα προσδιοριστεί συγκεκριμένος κλειστός χώρος που θα βρίσκεται σε απόσταση από τους υπόλοιπους χώρους που χρησιμοποιεί η διοργάνωση, ο οποίος θα χρησιμοποιείται στην περίπτωση που παρουσιαστεί ύποπτο κρούσμα είτε μεταξύ των εθελοντών/ εργαζομένων/ συνεργατών είτε μεταξύ των συμμετεχόντων δρομέων/ επισκεπτών.

Στο χώρο θα υπάρχει υγειονομικό προσωπικό, το οποίο θα έχει και την ευθύνη λειτουργίας του παραπάνω χώρου απομόνωσης. Στον κλειστό χώρο απομόνωσης ύποπτου κρούσματος θα γίνεται υποχρεωτικά χρήση διπλής μάσκας ή μάσκας υψηλής αναπνευστικής προστασίας.

Για τη διαχείριση κρούσματος σε συμμετέχοντες, τεχνικό ή εθελοντικό προσωπικό, ακολουθούνται οι οδηγίες του ΕΟΔΥ για τον γενικό πληθυσμό:
https://eody.gov.gr/odigies-apomonosis-karantinas-kroysmaton-covid-19-kai-epafon-toys/


ΕΧΡΟ

Για τους σκοπούς της διοργάνωσης «Μαραθώνιος Αθήνας. Ο Αυθεντικός 2022» δίνεται η δυνατότητα να λειτουργήσει έκθεση με περίπτερα σε χώρους του Κέντρου Εξυπηρέτησης Δρομέων (ΕΧΡΟ).

Η ΕΧΡΟ θα λειτουργήσει τις ίδιες μέρες με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Δρομέων της διοργάνωσης. Η λειτουργία της EXPO διέπεται από τους κανονισμούς λειτουργίας Εκθέσεων της Ελληνικής Πολιτείας και θα είναι σύμφωνη με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ για τη διοργάνωση Εκθέσεων που θα ισχύει τον Νοέμβριο 2022.

Η τοποθέτηση περιπτέρων θα γίνει λαμβάνοντας υπόψη όλους τους κανόνες και οδηγίες για την τήρηση φυσικών αποστάσεων, ενώ θα προσδιοριστεί συγκεκριμένη ροή μονής κατεύθυνσης στο χώρο, ώστε να περιοριστούν οι επαφές και να αποφευχθεί τυχόν συγχρωτισμός.


ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ

Πριν την Εκκίνηση

Η προσέλευση των συμμετεχόντων στον χώρο του αγώνα θα γίνει από όλους τους περιμετρικούς σταθμούς ΜΕΤΡΟ, με συγκεκριμένες οδηγίες, συστάσεις και σε συγκεκριμένες ώρες ανάλογα με τον αγώνα συμμετοχής τους, προς αποφυγή συνωστισμού.

Σύσταση προς όλους τους συμμετέχοντες δρομείς να φορούν προστατευτική μάσκα από την άφιξή τους στο χώρο του αγώνα μέχρι και την εκκίνησή τους και τηρώντας απόσταση 1,5μ. σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ. Για την απόρριψη της προστατευτικής μάσκας θα υπάρχει μεγάλος αριθμός κάδων απορριμμάτων σε ενδεδειγμένα σημεία φτάνοντας στο block εκκίνησης.

Η παράδοση των ρούχων των συμμετεχόντων (σε ειδικές τσάντες που θα διαθέσει η διοργάνωση στους συμμετέχοντες) θα γίνει σε διαφορετικούς χώρους με βάση την ώρα άφιξης των δρομέων στο χώρο της εκκίνησης του εκάστοτε αγώνα και του block εκκίνησης που έχουν τοποθετηθεί.

Συστήνεται στους δρομείς να προθερμαίνονται ατομικά στους χώρους πίσω από την εκκίνηση, αποφεύγοντας να τρέχουν σε ομάδες και αποφεύγοντας σημεία που παρατηρείται συγχρωτισμός δρομέων ή συνοδών προσώπων.

Συνιστάται στους δρομείς να μην έχουν μαζί τους συνοδευτικά πρόσωπα – θεατές κατά την άφιξη τους και την παραμονή στους χώρους των αγώνων.

Τοποθέτηση στην Εκκίνηση – Διαδικασία Εκκίνησης

Για τους αγώνες της διοργάνωσης έχει οριστεί μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων ως κάτωθι:

→ Μαραθώνιος Δρόμος: 15.000 συμμετέχοντες
→ Αγώνας Δρόμου 5χλμ: 15.000 Συμμετέχοντες
→ Αγώνας Δρόμου 10χλμ : 12.000 Συμμετέχοντες
→ Αγώνας Παιδιών 1,2χλμ : 900 Συμμετέχοντες

Οι δρομείς της διοργάνωσης θα κατανεμηθούν σε διαφορετικά block εκκίνησης, το κάθε ένα από τα οποία θα έχει χωρητικότητα 1.200τμ και θα περιλαμβάνει περίπου 1500 δρομείς.

Κάθε block θα έχει μήκος περίπου 100μ προκειμένου να επιτρέπει στους δρομείς ννα υπάρχει μεταξύ τους, φυσική απόσταση ασφαλείας. Σημειώνεται ότι το πλάτος του κάθε block είναι 12μ.

Οι δρομείς εκκινούν διαδοχικά, διατηρώντας τις προ-υπάρχουσες μεταξύ τους αποστάσεις προς κάθε κατεύθυνση. Η εκκίνηση των δρομέων θα πραγματοποιείται με τέτοιο τρόπο ώστε να διασφαλίζεται η συνεχής ροή των δρομέων.

Οι δρομείς κατανέμονται στα block εκκίνησης (χωρίς δυνατότητα αυθαίρετης αλλαγής) με βάση τις επιδόσεις τους, οπότε εξασφαλίζεται ενιαίος ρυθμός κίνησης σε κάθε block, με επακόλουθο λιγότερα προσπεράσματα δρομέων σε ολόκληρη την εξέλιξη του αγώνα και μικρότερο συνωστισμό μεταξύ των δρομέων.

Η απόσταση από το τέλος ενός block μέχρι την αρχή του επόμενου ορίζεται στα 6-8μ.

Η καθυστέρηση εκκίνησης μεταξύ των block μπορεί να εκτείνεται μέχρι 10 λεπτά, ώστε να υπάρχει ελεγχόμενη συνεχής ροή των δρομέων, τόσο κατά τη διαδρομή, όσο και στον τερματισμό. Στον χρόνο που απαιτείται για την εκκένωση του block που εκκινεί προστίθενται o χρόνος που απαιτείται για την τοποθέτηση των δρομέων του επόμενου block στις υποχρεωτικές θέσεις αναμονής για την επόμενη εκκίνηση και επιπλέον χρόνος 3-4 λεπτά.

Για απόσταση τουλάχιστον 200μ – 300μ μετά την εκκίνηση, θα υπάρχει ένδειξη ροής προκειμένου να υποδεικνύεται στους δρομείς η πορεία που πρέπει να ακολουθήσουν και οι αποστάσεις που συνιστάται να τηρούν.

Ταυτόχρονη εκκίνηση, χωρίς την τήρηση της φυσικής απόστασης ασφαλείας μεταξύ των αθλητών, θα εφαρμοστεί μόνο για την εκκίνηση του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Μαραθωνίου Δρόμου, που διοργανώνει ο ΣΕΓΑΣ στο πλαίσιο της διοργάνωσης. Για να έχει ένας αθλητής/αθλήτρια δικαίωμα συμμετοχής στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα, πέραν όλων των προϋποθέσεων και διαδικασιών που ορίζει η σχετική Προκήρυξη Πανελληνίου Πρωταθλήματός και του Δελτίου Αθλητικής Ιδιότητας, θα πρέπει να προσκομίζει Πιστοποιητικό COVID-19 (όπως περιγράφεται στα «Στοιχεία Διοργάνωσης»), το οποίο θα είναι έγκυρο έως και την ημέρα διεξαγωγής του αγώνα, καθώς και να έχει επικαιροποιημένη κάρτα υγείας.

Προσοχή!!: Εφόσον ένας αθλητής/αθλήτρια έχει νοσήσει με συμπτώματα από την COVID-19, η επικαιροποίηση της κάρτας υγείας θα πρέπει να έχει γίνει μετά τη νόσηση.

Η διαχείριση τυχόν κρούσματος ανάμεσα σε αθλητές (με δελτίο αθλητικής ιδιότητας) και στενών επαφών θα γίνεται σύμφωνα με το σχετικό πρωτόκολλο της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού:
https://gga.gov.gr/images/Updated_odigies_diaxeirishs_krousmatos_COVID-19_04_02_2022.pdf.
 

Κατά τη διάρκεια του Αγώνα

Κατά τη διάρκεια του αγώνα συνιστάται οι δρομείς να διατηρούν όσο δυνατό μεγαλύτερες αποστάσεις και να προσαρμόζονται με τα παρακάτω:

✓ Το τρέξιμο δρομέων σε κοντινή απόσταση είναι ασφαλές μόνο όταν τηρείται απόσταση ασφαλείας μεταξύ των δρομέων προς όλες τις κατευθύνσεις.

✓ Το τρέξιμο των δρομέων σε ομάδες με απόσταση μικρότερη από αυτή που ορίζεται στις οδηγίες του ΕΟΔΥ και της ΓΓΑ θα πρέπει να αποφεύγεται.
 

Τερματισμός και Μετά τον Τερματισμό

Μετά τον τερματισμό οι δρομείς παραλαμβάνουν από τους ειδικούς σταθμούς τροφοδοσίας και μεταλλίων το εμφιαλωμένο νερό, αναψυκτικό, ισοτονικό ποτό και το μετάλλιο τερματισμού του αγώνα. Οι εθελοντές που στελεχώνουν τους συγκεκριμένους σταθμούς τροφοδοσίας και μεταλλίων εποπτεύουν την διανομή των προϊόντων και του μεταλλίου στους δρομείς, ακουμπώντας τα επάνω σε ένα τραπέζι από όπου ο δρομέας τα παραλαμβάνει, χωρίς άμεση φυσική επαφή με τον εθελοντή

Οι δρομείς καλούνται να απολυμάνουν τα χέρια τους με αντισηπτικό διάλυμα που θα τους παρέχεται στο χώρο αυτό.

Οι Τελετές Απονομών για τους τρεις πρώτους/ες νικητές/ριες του αγώνα θα γίνουν με απόλυτη τήρηση των κανόνων φυσικής απόστασης, περιορισμού των επαφών και με την παρουσία μόνο των συμμετεχόντων νικητών.

Όσοι θεατές και συνοδευτικά πρόσωπα παρευρίσκονται στο χώρο θα κινούνται αποκλειστικά έξω από τα κιγκλιδώματα που θα έχουν τοποθετηθεί δεξιά και αριστερά του δρόμου. Με συνεχείς ανακοινώσεις μέσω μεγαφώνων, αλλά και με παρότρυνση των εθελοντών και του προσωπικού της διοργάνωσης, θα γίνεται σύσταση προς τους θεατές για τήρηση των φυσικών αποστάσεων και των κανόνων της διοργάνωσης.

Οι μετακινήσεις συμμετεχόντων, εθελοντών, εργαζομένων, κριτών και συνεργατών για τους σκοπούς της διοργάνωσης τόσο πριν, όσο και μετά τον αγώνα θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με το Υγειονομικό Πρωτόκολλο του ΕΟΔΥ που αφορά τις μετακινήσεις και θα ισχύει τον Νοέμβριο 2022. Στις περιπτώσεις που χρησιμοποιούνται οχήματα της διοργάνωσης ορίζεται απαραίτητη η χρήση διπλής μάσκας ή μάσκας υψηλής αναπνευστικής προστασίας από τους επιβαίνοντες.


ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΓΩΝΑ – ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ

Το σύνολο των εργαζομένων, εθελοντών, κριτών και συνεργατών που θα απασχοληθούν την ημέρα του αγώνα θα είναι πλήρως καταρτισμένο και εκπαιδευμένο αναφορικά με τις διαδικασίες και τους κανονισμούς της διοργάνωσης.

Όλο το ανθρώπινο δυναμικό που συμμετέχει υποστηρίζοντας την διοργάνωση θα έχει έγκυρο Πιστοποιητικό COVID-19 (εμβολιασμού, ανάρρωσης ή βεβαίωση αρνητικού διαγνωστικού ελέγχου) έως και την ημέρα του αγώνα.

Όλοι οι εργαζόμενοι, εθελοντές, κριτές και συνεργάτες θα φορούν προστατευτική μάσκα και οι εθελοντές των σταθμών υδροδοσίας  θα φορούν γάντια μίας χρήσης και θα απολυμαίνουν τα χέρια τους καθ’ όλη τη διάρκεια της απασχόλησής τους στη διοργάνωση. Η προστατευτική μάσκα και τα γάντια θα αλλάζονται τακτικά, σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ, και θα υπάρχει απολυμαντικό υγρό σε όλα τα τραπέζια.

Κάδοι απορριμμάτων για την απόρριψη μασκών και γαντιών θα είναι διαθέσιμοι σε όλους τους χώρους.

Θα υπάρχει αυστηρός έλεγχος εισόδου στους χώρους υποστήριξης της διοργάνωσης την ημέρα του αγώνα και πάντα με την επίδειξη των σχετικών διαπιστευτηρίων. Ο αριθμός των ατόμων που μπορούν να βρίσκονται στους χώρους αυτούς θα είναι ανάλογος των τετραγωνικών μέτρων του εκάστοτε χώρου, και με την προϋπόθεση τήρησης φυσικής απόστασης.

Μεταξύ των χώρων υποστήριξης της διοργάνωσης και στο πλαίσιο των χώρων παροχής ιατρικών υπηρεσιών και φροντίδας, θα προβλεφθεί η διαμόρφωση ειδικού απομονωμένου χώρου για την περίπτωση αντιμετώπισης ύποπτου κρούσματος (ενός ή περισσοτέρων) είτε μεταξύ των συμμετεχόντων, είτε μεταξύ των εθελοντών, εργαζομένων, κριτών και συνεργατών της διοργάνωσης. Στον κλειστό χώρο απομόνωσης ύποπτου κρούσματος θα γίνεται υποχρεωτικά χρήση διπλής μάσκας ή μάσκας υψηλής αναπνευστικής προστασίας.

Για τη διαχείριση κρούσματος σε συμμετέχοντες, τεχνικό ή εθελοντικό προσωπικό, ακολουθούνται οι οδηγίες του ΕΟΔΥ για τον γενικό πληθυσμό:
https://eody.gov.gr/odigies-apomonosis-karantinas-kroysmaton-covid-19-kai-epafon-toys/

Οι χώροι υποστήριξης θα καθαρίζονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα καθ’ όλη τη διάρκεια της αγωνιστικής ημέρας, ενώ θα έχει προηγηθεί εκτεταμένη απολύμανση πριν την χρήση τους. Η απολύμανση /καθαρισμός των χώρων και του εξοπλισμού θα γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ για τον καθαρισμό και την απολύμανση μη υγειονομικών χώρων:
https://eody.gov.gr/odigies-gia-ton-perivallontiko-katharismo-mi-ygeionomikon-monadon-poy-echoyn-ektethei-ston-io-sars-cov-2/