Ώρα εκκίνησης: Η εκκίνηση του αγώνα θα δοθεί στις 08:35πμ

Σημείο Εκκίνησης: Λεωφ. Αμαλίας, μπροστά και δεξιά στην αλέα του Ζαππείου, στο ύψος του μεγάρου Μποδοσάκη (Eurobank), με κατεύθυνση προς Σύνταγμα