ΗΛΙΚΙΕΣ – ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Στον αγώνα συμμετέχουν παιδιά γεννημένα το 2008 - 2009 - 2010 (μαθητές της Δ', Ε' και ΣΤ' τάξης Δημοτικού κατά το σχολικό έτος 2019-2020).