Η διαδικασία αποστολής των email με τον αριθμό συμμετοχής (bib numbers) όλων των εγγεγραμμένων δρομέων ολοκληρώθηκε.

Σε περίπτωση που δεν λάβατε το δικό σας email:

1. Ελέγξτε τον φάκελο της Ανεπιθύμητης Αλληλογραφίας σας (Spam/ Junk)

2. Αν δεν το βρείτε ούτε στα Ανεπιθύμητα, στο Κέντρο Εξυπηρέτησης Δρομέων απευθυνθείτε στο Γραφείο Επιβεβαίωσης Εγγραφών για να λάβετε σχετική βεβαίωση επί τόπου, επιδεικνύοντας την απαραιτήτως ταυτότητά σας (ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο ταυτοποίησης).

Σας θυμίζουμε πως μπορείτε να βρείτε τον αριθμό συμμετοχής και το block εκκίνησής σας στις Λίστες Εκκίνησης που έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα μας. Σημειώνεται πως ΔΕΝ μπορεί να χρησιμοποιηθεί στιγμιότυπο/ screenshot από τις Λίστες Εκκίνησης ως βεβαίωση για την παραλαβή του υλικού σας.