Αποσκοπώντας στην ομαλή και ασφαλή κυκλοφορία πεζών και οχημάτων στην περιοχή τοπικής αρμοδιότητας, λόγω διεξαγωγής λαμπαδηδρομίας στο πλαίσιο του 38ου Αυθεντικού Μαραθωνίου Αθηνών, αποφασίστηκε:1. Η προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων και την απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης αυτών, το Σάββατο 13-11-2021 κατά τις ώρες 12.00΄ έως 15.30΄, σε οδούς περιοχής Δήμου Μαραθώνα, ως εξής:
 

  • Λ. Μαραθώνος, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Φειδιππίδου και της αφετηρίας της κλασσικής διαδρομής, ρεύμα κυκλοφορίας προς Μαραθώνα.
  • Αγίας Παρασκευής (πρώην Μαραθονομάχων), σε όλο το μήκος της και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας.


2. Το χρονικό διάστημα των ανωτέρω κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, δύναται να παραταθεί ή να μειωθεί και πέραν των καθορισμένων ωρών, καθώς και να μην εφαρμοσθεί, εφόσον οι κυκλοφοριακές συνθήκες επιβάλλουν αυτό, κατά την κρίση του επικεφαλής μέτρων Τροχαίας του Β΄ Τ.Τ. Β/Α Αττικής.

3. Το Β΄ Τ.Τ. Β/Α Αττικής να μεριμνήσει σε συνεργασία με τον αρμόδιο φορέα για την υλοποίηση της παρούσας.

4. Από την τοποθέτηση των πινακίδων οδικής σήμανσης, τη διαγράμμιση οδοστρωμάτων, καθώς και τις υποδείξεις- σήματα των Τροχονόμων, οι παραβάτες της Απόφασης αυτής διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2696/99 (Α-57) «Περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας».