Η ΟΠΑΠ Α.Ε. αποτελεί τον σημαντικότερο διοργανωτή τυχερών παιγνίων στην Ελλάδα, διατηρώντας το αποκλειστικό δικαίωμα της διεξαγωγής, διαχείρισης, οργάνωσης και λειτουργίας αριθμολαχείων και παιχνιδιών αθλητικού στοιχηματισμού σε Ελλάδα και Κύπρο, μέσω ενός εκτενούς δικτύου που σήμερα αριθμεί περισσότερα από 5.000 εξουσιοδοτημένα πρακτορεία.

Ως μέλος των κυριότερων διεθνών ενώσεων τυχερών παιγνίων (World Lotteries Association, European Lotteries, European Lotteries Sports Committee, European Association for the Study of Gambling), η εταιρία συμμετέχει ενεργά στη διαμόρφωση των εξελίξεων του κλάδου.

Στα 55 χρόνια λειτουργίας της, η ΟΠΑΠ Α.Ε. παραμένει συνεπής στον βασικό της στόχο, που είναι η υποστήριξη κάθε αξιόλογης προσπάθειας για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών, μέσω  ενός εκτενούς προγράμματος δράσεων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, στους τομείς του αθλητισμού, του πολιτισμού, της υγείας, της παιδείας, του περιβάλλοντος και γενικότερα της κοινωνίας.

Αναγνωρίζοντας τη μοναδική αθλητική, πολιτιστική και κοινωνική αξία της ιδέας του Κλασικού Μαραθωνίου Αθηνών, η ΟΠΑΠ Α.Ε. θα αποτελεί τον Μέγα Χορηγό του Μαραθωνίου για την περίοδο 2011 – 2016. Στόχος της συγκεκριμένης χορηγίας είναι η ενίσχυση του Μαραθώνιου Κινήματος και η διάδοση των πανανθρώπινων αξιών, με  τις οποίες αυτό συνδέεται.