ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ
 
Μέσω του Προγράμματος Εθελοντισμού του ''Μαραθώνιος Αθήνας. Ο Αυθεντικός'' υποστηρίζονται με συνέπεια-για περισσότερο από μια δεκαετία-περιβαλλοντικές δράσεις και πρωτοβουλίες που συμβάλλουν στην κοινωνική μας βιωσιμότητα σύμφωνα με τα πρώτυπα της διεθνούς κοινότητας.
 
Η προσέγγιση του Προγράμματος μας είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τη συμβολή στο θετικό αντίκτυπο καθημερινά συμβαδίζοντας με τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (17) των Ηνωμένων Εθνών. Τα τελευταία τέσσερα χρόνια, οι συνεισφέρουσες εθελοντικές ομάδες μας έχουν τριπλασιαστεί με αποτέλεσμα τη δημιουργία της μεγαλύτερης ανθρώπινης αλυσίδας για θετικό κοινωνικό αντίκτυπο.
 
Η αποστολή μας πηγάζει από την επιθυμία μας για προσφορά στην κοινωνία. Σε καθημερινή βάση εστιάζουμε στην οικοδόμηση μακροχρόνιων σχέσεων εμπιστοσύνης, αλληλεγγύης και αμοιβαίου σεβασμού με δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Η ευρύτητα των φορέων συνεργασίας μας εκτείνεται σε μη-κερδοσκοπικούς οργανισμούς, ομάδες διάσωσης, περιβαλλοντικές, προσκοπισμός, οδηγισμός, εταιρείες, σχολεία, πανεπιστήμια, συλλόγους, πολιτιστικούς οργανισμούς/ιδρύματα, διοικητικές υπηρεσίες και την ευρύτερη τοπική κοινότητα και εθελοντές με έναν κοινό στόχο: τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος, την προώθηση φιλικών προς το περιβάλλον πρακτικών και την ευρύτερη ευαισθητοποίηση κοινού σε κοινωνικό-περιβαλλοντικά θέματα.
 
Το Πρόγραμμα Εθελοντισμού εμπνέει την κοινότητα και διασφαλίζει την ενεργό συμβολή των εθελοντών, των δρομέων, των θεατών και των χορηγών καθιστώντας τον Μαραθώνιο της Αθήνας μια ''πράσινη'' δράση για το διεθνές δρομικό κίνημα.
 
Στοχεύουμε σε ένα Πρόγραμμα που αποτελεί πρότυπο για ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, το εμπιστεύεται η κοινωνία και φροντίζει να διασφαλίζει πως κάθε επιλεγμένος εθελοντής-μέλος της ομάδας μας συνδράμει στους βιώσιμους στόχους που έχουν τεθεί. Η ουδετερότηατ στον άνθρακα/ρύπους, η ανακύκλωση πλαστικών και χαρτιού, η συλλογή αθλητικών παπουτσιών και ρούχουν δίνοντας δεύτερη ζωή κα συμβαλλοντας στην εξάλειψη της ανθρωπιστικής κρίσης είναι μερικές από τις δράσεις μας.
 
Ελάτε κοντά μας στη μεγαλύτερη αλυσίδα θετικού αντικτύπου ΕΔΩ!

Υποκατηγορίες