Το εν λόγω πεδίο ενεργοποιείται 30-40 μέρες μετά το πέρας της διοργάνωσης και είναι διαθέσιμο σε όσους εθελοντές συμμετέχοντες υπέγραψαν στο παρουσιολόγιο του Ομαδάρχη κατά το check-in (άφιξη) και κατά το check-out (αποχώρηση) της εθελοντικής απασχόλησης.