Η αίτηση εθελοντισμού για τον 36ο Αυθεντικό Μαραθώνιο, θα είναι διαθέσιμη αρχές Ιουλίου 2018. Πληροφορίες για τους τομείς και τις θέσεις εθελοντικής απασχόλησης μπορείτε να βρείτε εδώ

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι το πρόγραμμα εθελοντισμού βρίσκεται σε διαδικασία εναρμόνισης των λειτουργιών του με το νέο ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (GDPR) ο οποίος τίθεται σε εφαρμογή στις 25 Μαΐου 2018 και επηρεάζει άμεσα ή έμμεσα κάθε πολίτη, επιχείρηση και οργανισμό.

Ως εκ τούτου, στο τέλος της αίτησης θα ζητείται η συγκατάθεση του εθελοντή για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. 

 

Ακολουθήστε μας στο Viber!

Βρείτε τη σελίδα μας στο Facebook!

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ στο Πρόγραμμα Εθελοντισμού του ΑΜΑ 2018

1. Εθελοντές του ΑΜΑ 2018 θεωρούνται όλοι όσοι έχουν υποβάλλει την ηλεκτρονική αίτηση και έχουν λάβει απαντητικό μήνυμα. Με την υποβολή της αίτησης όλοι οι εθελοντές αποδέχονται πλήρως τους παρακάτω όρους.

2. Στο πρόγραμμα εθελοντισμού του ΑΜΑ γίνονται δεκτοί κατ’ αρχήν οι ενήλικοι.

3. Οι ανήλικοι γίνονται δεκτοί από την ηλικία των 13 ετών και άνω, εφ’ όσον συμμετέχουν μέσω σχολείου ή εθελοντικής ομάδας ή εφ’ όσον συνοδεύονται από ενήλικα εθελοντή. Στην περίπτωση αυτή η αίτηση υποβάλλεται από τον υπεύθυνο της ομάδας ή το γονέα που ασκεί τη γονική μέριμνα, ο οποίος αποδέχεται τους όρους αυτούς.

4. Όλοι οι εθελοντές ασφαλίζονται από το ΣΕΓΑΣ προληπτικώς σε ιδιωτική ασφαλιστική εταιρεία βάσει των προσωπικών στοιχείων που έχουν σημειώσει στην αίτηση εθελοντή.

5. Η διαπίστευση είναι προσωποποιημένη και ατομική και σε περίπτωση κωλύματος δεν μπορεί να τη χρησιμοποιήσει κανένας άλλος ως αντικαταστάτης. Αντικατάσταση γίνεται μόνο από το Γραφείο του Προγράμματος Εθελοντισμού και εκδίδεται άλλη διαπίστευση.

6. Όλοι οι εθελοντές παρουσιάζονται στη θέση που έχουν τοποθετηθεί και σε καμία περίπτωση δεν αλλάζουν μόνοι τους θέση την ημέρα του Aγώνα. Αλλαγή γίνεται μόνο από το Γραφείο του Προγράμματος Εθελοντισμού.

7. Ο εθελοντής υπογράφει κατά την αποχώρησή του στο παρουσιολόγιο της ομάδας του για να θεωρηθεί παρών. Η βεβαίωση συμμετοχής αναρτάται στην ιστοσελίδα του ΑΜΑ, δέκα εργάσιμες ημέρες μετά τη λήξη του Αγώνα.

8. Σε περίπτωση απουσίας την ημέρα του Αγώνα χωρίς προηγούμενη ενημέρωση από τον εθελοντή στον υπεύθυνο ομαδάρχη, ο εθελοντής θα αποκλείεται αυτόματα από τον επόμενο Αγώνα. Σε περίπτωση που δεν επιστρέψει τον ιματισμό και τη διαπίστευση θα αποκλείεται δια παντός από το Πρόγραμμα Εθελοντισμού.

9. Σε περίπτωση χρήσης ιματισμού και διαπίστευσης άλλου εθελοντή, θα αποκλείονται και οι δύο δια παντός από το Πρόγραμμα Εθελοντισμού.

10. Το υλικό που διαχειρίζονται οι εθελοντές κατά την απασχόλησή τους ανήκει στην Οργανωτική Επιτροπή και διατίθεται για συγκεκριμένη χρήση σύμφωνα με τις οδηγίες του ομαδάρχη. Δεν επιτρέπεται η δωρεάν διάθεση και χρήση για λόγους και σε άτομα εκτός των οδηγιών. 

11. Η γενική εκπαίδευση είναι υποχρεωτική για τους εθελοντές που συμμετέχουν στη διοργάνωση για πρώτη φορά.

12. Δεδομένου του ωραρίου απασχόλησης της εθελοντικής προσφοράς δεν μπορεί ο εθελοντής να υποβάλλει ταυτόχρονα και αίτηση δρομέα. Στις θέσεις εθελοντικής απασχόλησης στον Τερματισμό ισχύουν βάρδιες. 

13. Παραλαβή ιματισμού και διαπίστευσης εθελοντή γίνεται με επίδειξη ταυτότητας, διαβατηρίου ή διπλώματος οδήγησης. Μπορεί να παραλάβει άλλο άτομο για λογαριασμό του εθελοντή τον ιματισμό και τη διαπίστευση, αρκεί να δείξει αντίγραφο ταυτότητας του εθελοντή.

14. Η Οργανωτική Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο να μην τοποθετήσει τον εθελοντή σε κάποια θέση ή να του ζητήσει να αποχωρήσει από τη διοργάνωση χωρίς οποιαδήποτε αιτιολόγηση και ο εθελοντής αποδέχεται εκ των προτέρων το δικαίωμα αυτό.

15. Η συμμετοχή στο Πρόγραμμα Εθελοντισμού δε συνιστά με οποιονδήποτε τρόπο παροχή εργασίας ούτε μπορεί να θεμελιώσει αξίωση για αμοιβή, αλλά αποτελεί μόνο εθελοντική προσφορά υπηρεσιών στο πλαίσιο της ευόδωσης των σκοπών της διοργάνωσης.