Ευχαριστούμε για τη συμμετοχή στον 36ο ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟ. Οι συμμετοχές εθελοντικής απασχόλησης ολοκληρώθηκαν!!!! 

Πληροφορίες για τους τομείς και τις θέσεις εθελοντικής απασχόλησης μπορείτε να βρείτε εδώ. Οι όροι συμμετοχής ΑΜΑ2018 ακολουθούν σε αυτή τη σελίδα. 

Ο ΣΕΓΑΣ, προκειμένου να διασφαλίσει την εμπιστευτικότητα και την ορθή επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των εθελοντών, έχει εναρμονίσει τις λειτουργίες διαχείρισης βάσει του νέου Γενικού Κανονισμού Προσωπικών Δεδομένων (Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679). Ως εκ τούτου, στο τέλος της αίτησης θα βρείτε το νέο κείμενο συγκατάθεσης. 

Ακολουθήστε μας στο Viber Public!  

Βρείτε μας στο Facebook! 

Δείτε φωτογραφίες στο Instagram!!!  

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ στο Πρόγραμμα Εθελοντισμού του ΑΜΑ 2018

1. Εθελοντές του ΑΜΑ 2018 θεωρούνται όλοι όσοι έχουν υποβάλλει την ηλεκτρονική αίτηση και έχουν λάβει απαντητικό μήνυμα τοποθέτησης.

2. Με την υποβολή της αίτησης οι εθελοντές αποδέχονται πλήρως όλους τους παρακάτω όρους.

- στο πρόγραμμα εθελοντισμού του ΑΜΑ γίνονται δεκτοί κατ’ αρχήν οι ενήλικοι.-

- οι ανήλικοι γίνονται δεκτοί από την ηλικία των 13 ετών και άνω, εφ’ όσον συμμετέχουν μέσω σχολείου ή εθελοντικής ομάδας ή εφ’ όσον συνοδεύονται από ενήλικα εθελοντή. Στην περίπτωση αυτή η αίτηση υποβάλλεται από τον υπεύθυνο της ομάδας ή το γονέα/κηδεμόνα που ασκεί τη γονική μέριμνα, ο οποίος αποδέχεται τους όρους αυτούς.

- κατά τη διάρκεια της εθελοντικής απασχόλησης την ημέρα των αγώνων 11 Νοεμβρίου 2018

- φορούν την μπλούζα του εθελοντή και το αντιανεμικό πάνω από άλλο προσωπικό ένδυμα ώστε να φαίνεται η λέξη εθελοντής για να είναι διακριτοί και αναγνωρίσιμοι από τους δρομείς και τους θεατές 

- φέρουν εμφανώς (επάνω από τον ιματισμό) της διαπίστευση που ορίζει το χώρο και το σημείο εθελοντικής απασχόλησης

- παρουσιάζονται στη θέση που έχουν τοποθετηθεί και σε καμία περίπτωση δεν αλλάζουν μόνοι τους θέση την ώρα των αγώνων. Αλλαγή θέσης γίνεται μόνο σε συνεννόηση με το Γραφείο Προγράμματος Εθελοντισμού

- ακολουθούν πιστά τις οδηγίες του ομαδάρχη-υπεύθυνου του σταθμού εθελοντικής απασχόλησης

- υπογράφουν κατά την αποχώρηση στο παρουσιολόγιο του σταθμού εθελοντικής απασχόλησης - χωρίς υπογραφή ο εθελοντής θεωρείται απών/απούσα

- ενημερώνουν άμεσα τον ομαδάρχη για απουσία

- κατά τη διάρκεια της εθελοντικής απασχόλησης στο κέντρο προετοιμασίας υλικού και εγγραφών (29/10-10/11/2018)

     **φορούν τη μπλούζα που ορίζει (ανάλογα με το σημείο απασχόλησης) η υπεύθυνη του κέντρου εγγραφών

     **παρουσιάζονται στη θέση που έχουν τοποθετηθεί και σε καμία περίπτωση δεν αλλάζουν μόνοι τους κατά το δοκούν μέρα και ώρα βάρδιας

     **ακολουθούν τις οδηγίες του συντονιστή, υπογράφουν με την άφιξη και την αναχώρηση στο παρουσιολόγιο και ενημερώνουν άμεσα για απουσία, καθυστέρηση άφιξης

- η παραλαβή του ιματισμού και διαπίστευσης γίνεται με επίδειξη ταυτότητας, διαβατηρίου ή διπλώματος οδήγησης (πρωτότυπο). Αλλο άτομο μπορεί να τα παραλάβει για λογαριασμό του εθελοντή, μόνο εάν έχει ενημερωθεί με ηλεκτρονικό μήνυμα το γραφείο εθελοντισμού

     **η διαπίστευση είναι προσωπική, μή μεταβιβάσιμη και αφορά στην παρουσία του εθελοντή στη συγκεκριμένη τοποθέτηση εθελοντικής απασχόλησης

     **από το Νοέμβριο 2018, όλες οι εντός Παναθηναϊκού Σταδίου διαπιστεύσεις θα φέρουν υποχρεωτικά πρόσφατη φωτογραφία του εθελοντή τύπου φωτογραφίας διαβατηρίου. για όλες τις άλλες θέσεις η φωτογραφία είναι προαιρετική

    **σε περίπτωση κωλύματος η διαπίστευση δε μεταβιβάζεται, παραδίδεται στο γραφείο του Προγράμματος Εθελοντισμού και στον αντικαταστάτη εθελοντή εκδίδεται νέα διαπίστευση

    **σε περίπτωση χρήσης διαπίστευσης άλλου εθελοντή, θα αποκλείονται και οι δύο δια παντώς από το Πρόγραμμα Εθελοντισμού

- σε περίπτωση απουσίας την ημέρα του αγώνα χωρίς προηγούμενη ενημέρωση ο εθελοντής θα αποκλείεται από τον επόμενο αγώνα. Σε περίπτωση που δεν επιστρέψει τον ιματισμό και τη διαπίστευση, ο εθελοντής θα αποκλείεται από το Πρόγραμμα Εθελοντισμού

- το υλικό που διαχειρίζονται οι εθελοντές κατά την απασχόλησή τους στους σταθμούς τροφοδοσίας και μεταλλίων ανήκει στο ΣΕΓΑΣ και διατίθεται σύμφωνα με τις οδηγίες του ομαδάρχη. Δεν επιτρέπεται η δωρεάν διάθεση σε οποιοδήποτε και χρήση από άτομα πέραν των οδηγιών που καθορίζει η Οργανωτική Επιτροπή του ΑΜΑ

- όλοι οι εθελοντές ασφαλίζονται από το ΣΕΓΑΣ σε ιδιωτική ασφαλιστική εταιρία βάσει των προσωπικών στοιχείων που έχουν σημειώσει στην αίτηση εθελοντή

- βεβαίωση συμμετοχής θα λάβουν όλοι όσοι έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς την απασχόληση και έχουν υπογράψει κατά την αποχώρηση στο παρουσιολόγιο της ομάδας. Σε περίπτωση διπλής τοποθέτησης θα πρέπει να υπογράψουν και στα δύο παρουσιολόγια. Η βεβαίωση συμμετοχής αναρτάται στην ιστοσελίδα/καρτέλα ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ, δέκα εργάσιμες ημέρες μετά τη λήξη του

- η γενική εκπαίδευση είναι υποχρεωτική για όλους τους εθελοντές που συμμετέχουν για πρώτη φορά

- του ωραρίου απασχόλησης της εθελοντικής προσφοράς, είναι ασυμβίβαστη η ταυτόχρονη αίτηση δρομέα και εθελοντή. Στην περίπτωση που βρεθεί, η αίτηση εθελοντή θα ακυρώνεται αυτόματα, χωρίς άλλη ενημέρωση

- η οργανωτική επιτροπή μπορεί να ορίσει πρωινή και απογευματινή βάρδια εθελοντικής απασχόλησης όπου κρίνει ότι η διάρκεια του λειτουργίας του σταθμού είναι μεγαλύτερη των 7 ωρών

3. Σε ότι αφορά στην τοποθέτηση, η Οργανωτική Επιτροπή διατηρεί οποτεδήποτε τη δυνατότητα να μή τοποθετήσει τον εθελοντή - ομάδα σε θέση που έχει σημειώσει στην αίτηση, δεδομένου ότι πρωτεύει η κάλυψη των αναγκών του Αγώνα με ορθολογικά κριτήρια και δευτερευόντως σύμφωνα με την επιθυμία που έχει σημειωθεί στην αίτηση ή, να του ζητήσει να αποχωρήσει από τη διοργάνωση χωρίς οποιαδήποτε αιτιολόγηση. Με την υποβολή της αίτησης ο κάθε εθελοντής αποδέχεται εκ των προτέρων τα προαναφερθέντα. 

4. Η συμμετοχή στο Πρόγραμμα Εθελοντισμού δε συνιστά με οποιονδήποτε τρόπο παροχή εργασίας ούτε μπορεί να θεμελιώσει αξίωση για αμοιβή, αλλά αποτελεί μόνο εθελοντική προσφορά υπηρεσιών στο πλαίσιο της ευόδωσης των σκοπών της διοργάνωσης.