Καλώς ήρθατε στον 38ο ''Μαραθώνιο Αθήνας. Ο Αυθεντικός''

 

 

Αγωνιστικό διήμερο (13/11/2021-14/11/2021)

 

Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε θερμά για το ενδιαφέρον σας για το Πρόγραμμα Εθελοντισμού του ΑΜΑ. Είμαστε ευγνώμονες για τη διαχρονική υποστήριξή σας και σας προσκαλούμε και φέτος να δώσετε το παρών και να ζήσουμε μοναδικές εθελοντικές εμπειρίες!

Το Πρόγραμμα Εθελοντισμού προσελκύει, επιλέγει, εκπαιδεύει, υποστηρίζει και συντονίζει όλη την ανθρώπινη αλυσίδα εθελοντών που λαμβάνουν πόστο απασχόλησης ανά τα 42,195μ. της Μαραθώνιας διαδρομής καθώς και σε όλους τους παράλληλους αγώνες και δραστηριότητες κατά την περίοδο προετοιμασίας παρέχοντας υπηρεσίες υψηλής ποιότητας σε δρομείς και θεατές. Η ομάδα των εθελοντών στόχο έχει την ευαισθητοποίηση της κοινότητας και την ενίσχυση των συνεργιών που αποσκοπούν στη συνολική κοινωνική μας βιωσιμότητα. 

Η Αίτηση Εθελοντισμού θα είναι διαθέσιμη στο ειδικά διαμορφωμένο πεδίο Αίτηση Εθελοντισμού.  Ένα λεπτό (1') του χρόνου σας είναι το μόνο που χρειάζεται για να εγγραφείτε και να γίνετε μέρος της συνεχώς εξελισσόμενης και δυναμικής οικογένειας εθελοντών ΑΜΑ.

 

 

Όταν εγγραφείτε μαζί μας:

 

>Συμπεριφερθείτε ως φιλικός, υπεύθυνος, ενημερωμένος και σεβαστός εκπρόσωπος της ομάδας εθελοντών AMA.

>Αντιμετωπίστε όλους με σεβασμό και ευγένεια.

>Να είστε ακριβείς στην ώρα προσέλευσης & να ακολουθείτε τις οδηγίες του ομαδάρχη σας.

-------------

 

Παρακαλούμε θερμά να διαβάσετε προσεκτικά τους όρους συμμετοχής στη συνέχεια αυτής της καρτέλας, για να είστε πλήρως ενημερωμένοι για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν της συμμετοχής σας.

 

 ΌΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ

• Κάθε εθελοντής συμμετέχει στη διοργάνωση με δική του ελεύθερη βούληση. Δικαίωμα εγγραφής & συμμετοχής στη διοργάνωση του Αυθεντικού Μαραθωνίου Αθήνας 2021 έχουν οι δρομείς και οι εθελοντές που θα είναι πλήρως εμβολιασμένοι και οι έχοντες πιστοποιητικό νόσησης, έως και 15 ημέρες πριν από την παραλαβή του υλικού συμμετοχής τους από το Κέντρο Εγγραφών και όσοι πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής, όπως αυτές αναφέρονται και ισχύουν με βάση τις διευκρινιστικές οδηγίες της Υγειονομικής Επιτροπής της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, πριν την ημερομηνία διεξαγωγής της διοργάνωσης. • Εθελοντές της διοργάνωσης θεωρούνται όλοι όσοι έχουν υποβάλλει την ηλεκτρονική αίτηση και έχουν λάβει απαντητικό μήνυμα τοποθέτησης 7 έως 10 ημέρες πριν τη διοργάνωση• Με την υποβολή της αίτησης οι εθελοντές αποδέχονται πλήρως όλους τους όρους.• Τα προσωπικά στοιχεία που δηλώνονται από τον εθελοντή κατά την υποβολή της δήλωσης συμμετοχής είναι απολύτως αληθή.• Στο πρόγραμμα εθελοντισμού του ΑΜΑ δύναται να γίνουν δεκτοί όλοι οι ενήλικοι και οι ανήλικοι 1ης Γυμνασίου και άνω εφ’ όσον συμμετέχουν μέσω σχολείου ή εθελοντικής ομάδας ή εφ’ όσον συνοδεύονται από ενήλικα κηδεμόνα-εθελοντή. Στην περίπτωση αυτή η αίτηση υποβάλλεται από τον υπεύθυνο της ομάδας ή το γονέα/κηδεμόνα που ασκεί τη γονική μέριμνα, ο οποίος αποδέχεται τους όρους αυτούς και συμμετέχει και ο/η ίδιος/ίδια.• Σε περίπτωση που η αίτηση/δήλωση συμμετοχής υποβάλλεται από τρίτο πρόσωπο, θεωρείται ότι ο συμμετέχων συμφωνεί για τη διάθεση των προσωπικών του δεδομένων προς τον ΣΕΓΑΣ και την Οργανωτική Επιτροπή του Αγώνα μέσω του τρίτου προσώπου.• Με την αίτηση συμμετοχής ο συμμετέχων συμφωνεί ότι τα δεδομένα του τυγχάνουν επεξεργασίας για τους σκοπούς της διεξαγωγής του αγώνα. Οποιαδήποτε άλλη επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του εθελοντή, γίνεται μόνο κατόπιν συναίνεσης του υποκειμένου των δεδομένων για τον εκάστοτε δηλούμενο συγκεκριμένο σκοπό.• Όλοι οι εθελοντές οφείλουν να σέβονται και να τηρούν τους κανονισμούς του αγώνα πριν, καθ’ όλη τη διάρκεια διεξαγωγής του και μετά.
• Η γενική εκπαίδευση είναι υποχρεωτική για όλους τους εθελοντές που συμμετέχουν για πρώτη φορά.
• Οι εθελοντές της διοργάνωσης συναινούν στη φωτογράφισή τους κατά το εθελοντικό τους έργο από πιστοποιημένους φωτογράφους της διοργάνωσης και το Επίσημο Φωτογραφικό Πρακτορείο της διοργάνωσης, καθώς και στη λήψη της εικόνας τους κατά τη βιντεοσκόπηση, μαγνητοσκόπηση, ή άλλης μορφής οπτική καταγραφή του γεγονότος. Οι εθελοντές στη διοργάνωση συμφωνούν με τη χρήση των λήψεων αυτών και την αναπαραγωγή τους σε συνδυασμό με το ονοματεπώνυμό τους. Τα σχετικά εμπορικά δικαιώματα από τα παραπάνω ανήκουν αποκλειστικά στον ΣΕΓΑΣ και οι συμμετέχοντες δεν έχουν κανένα δικαίωμα ιδιοκτησίας επί των παραπάνω φωτογραφικών ή άλλων λήψεων, ούτε δικαίωμα σε ολική ή μερική αποζημίωση για το λόγο αυτό.• Οι εθελοντές στη διοργάνωση συναινούν στη χρήση της εικόνας τους που λαμβάνεται κατά τη διάρκεια των καθηκόντων τους από τους διοργανωτές, χορηγούς ή άλλους συνεργάτες της διοργάνωσης για σκοπούς δημοσιότητας και μελλοντικής προβολής αυτής, χωρίς κανένα δικαίωμα σε ολική ή μερική αποζημίωση για το λόγο αυτό.• Ο ΣΕΓΑΣ και η Οργανωτική Επιτροπή του αγώνα δεν φέρουν καμία ευθύνη σε περίπτωση τραυματισμού, ζημίας ή άλλου είδους βλάβης που μπορεί να υποστεί ο εθελοντής ή συμμετέχων στη διοργάνωση πριν και μετά την εκτέλεση των καθηκόντων /ευκαιριών απασχόλησης. Ο ΣΕΓΑΣ και η Ο.Ε καλύπτει με ασφάλιση αστικής ευθύνης σε περίπτωση ατυχήματος τους εθελοντές κατά τη διάρκεια των καθηκόντων τους και εντός της εγκατάστασης των εκδηλώσεων αυτής.• Κατά τη διάρκεια της εθελοντικής απασχόλησης φορούν την μπλούζα του εθελοντή και τα υπόλοιπα στοιχεία ιματισμού μας ώστε να φαίνεται η λέξη ‘Εθελοντής’ και να είναι διακριτοί και αναγνωρίσιμοι από τους δρομείς και τους θεατές.• Κατά τη διάρκεια της εθελοντικής απασχόλησης φέρουν εμφανώς (επάνω από τον ιματισμό) τη διαπίστευση που ορίζει το χώρο και το σημείο εθελοντικής απασχόλησης.• Κατά τη διάρκεια της εθελοντικής απασχόλησης παρουσιάζονται στη θέση που έχουν τοποθετηθεί και σε καμία περίπτωση δεν αλλάζουν μόνοι τους θέση την ώρα των αγώνων. Αλλαγή θέσης γίνεται μόνο σε συνεννόηση με το Γραφείο Προγράμματος Εθελοντισμού.• Κατά τη διάρκεια της εθελοντικής απασχόλησης ακολουθούν πιστά τις οδηγίες του ομαδάρχη-υπεύθυνου του σταθμού εθελοντικής απασχόλησης.
• Κατά τη διάρκεια της εθελοντικής απασχόλησης υπογράφουν τόσο με την άφιξη όσο και κατά την αναχώρηση στο παρουσιολόγιο και ενημερώνουν άμεσα για απουσία ή καθυστέρηση άφιξης. Χωρίς υπογραφή ο εθελοντής θεωρείται απών/απούσα.• Η παραλαβή του ιματισμού και διαπίστευσης γίνεται με επίδειξη ταυτότητας ή άλλου νόμιμου εγγράφου ταυτοποίησης. Τρίτος, μπορεί να τα παραλάβει για λογαριασμό του εθελοντή, μόνο εάν έχει ενημερωθεί με ηλεκτρονικό μήνυμα το γραφείο εθελοντισμού από τη δηλωθείσα, κατά την αίτηση του εθελοντή, ηλεκτρονική διεύθυνση ή με επικυρωμένη εξουσιοδότηση.• Η διαπίστευση είναι προσωπική, μη μεταβιβάσιμη και αφορά στην παρουσία του εθελοντή στη συγκεκριμένη τοποθέτηση εθελοντικής απασχόλησης• Σε περίπτωση κωλύματος η διαπίστευση παραδίδεται υποχρεωτικά στο γραφείο του Προγράμματος Εθελοντισμού.• Σε περίπτωση χρήσης διαπίστευσης άλλου εθελοντή, θα αποκλείονται και οι δύο από το Πρόγραμμα Εθελοντισμού• Σε περίπτωση απουσίας την ημέρα του αγώνα χωρίς προηγούμενη ενημέρωση, ο εθελοντής θα αποκλείεται από την επόμενη διοργάνωση της Ομοσπονδίας.• Σε περίπτωση που παραλάβει ιματισμό και απουσιάσει χωρίς ενημέρωση και δίχως να επιστρέψει τον ιματισμό και τη διαπίστευση, ο εθελοντής θα αποκλείεται από το Πρόγραμμα Εθελοντισμού της Ομοσπονδίας για λόγους εθελοντικής κουλτούρας.• Το υλικό που διαχειρίζονται οι εθελοντές κατά την απασχόλησή τους σε όλους τους τομείς της διοργάνωσης ανήκει στον ΣΕΓΑΣ και διατίθεται σύμφωνα με τις οδηγίες του υπευθύνου.Η χρήση των υλικών γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες που καθορίζει η Οργανωτική Επιτροπή και μόνο για τους σκοπούς της διοργάνωσης.• Όλοι οι εθελοντές αποδέχονται ότι τα προσωπικά δεδομένα τους παρέχονται στην Ασφαλιστική Εταιρεία με την οποία συνεργάζεται ο ΣΕΓΑΣ στο πλαίσιο διεξαγωγής του αγώνα με σκοπό την ασφάλισή τους σε περίπτωση ατυχήματος κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του αγώνα.• Βεβαίωση συμμετοχής θα λάβουν ηλεκτρονικά μέσω του ειδικά διαμορφωμένου πεδίου στην ιστοσελίδα μας (Εθελοντισμός>Βεβαίωση Συμμετοχής) 30-45 ημέρες μετά τη διοργάνωση - όλοι όσοι έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς την απασχόληση και έχουν υπογράψει κατά την αποχώρηση τους στο παρουσιολόγιο της ομάδας που διατηρεί ο εκάστοτε ομαδάρχης που έχει οριστεί για το σημείο. Σε περίπτωση διπλής τοποθέτησης θα πρέπει να υπογράψουν και στα δύο παρουσιολόγια με αντίστοιχο τρόπο.• Η Οργανωτική επιτροπή μπορεί να ορίσει πρωινή και απογευματινή βάρδια εθελοντικής απασχόλησης όπου κρίνει ότι είναι απαραίτητο.• Η Οργανωτική Επιτροπή σε συνεργασία με το Πρόγραμμα Εθελοντισμού μπορεί να ζητήσει από κάποιον εθελοντή να αποχωρήσει από τη διοργάνωση με αιτιολόγηση.• Η συμμετοχή στο Πρόγραμμα Εθελοντισμού δεν συνιστά με οποιονδήποτε τρόπο παροχή εργασίας ούτε μπορεί να θεμελιώσει αξίωση για αμοιβή, αλλά αποτελεί μόνο εθελοντική προσφορά υπηρεσιών στο πλαίσιο της ευόδωσης των σκοπών της διοργάνωσης.• Οι συμμετέχοντες στη διοργάνωση «ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΑΘΗΝΑΣ. Ο ΑΥΘΕΝΤΙΚΟΣ» κατανοούν και αποδέχονται ότι υπάρχει ενδεχόμενος υγειονομικός κίνδυνος σχετιζόμενος με τη συμμετοχή τους σε ομαδικές δραστηριότητες όπως η διοργάνωση του Μαραθωνίου Αθήνας. Επιλέγουν να εγγραφούν και να συμμετάσχουν στον συγκεκριμένο Αγώνα έχοντας πλήρη αντίληψη και κατανόηση του κινδύνου αυτού, και ως εκ τούτου η Οργανωτική Επιτροπή του Αγώνα και ο ΣΕΓΑΣ δεν φέρουν καμία ευθύνη σε περίπτωση βλάβης της υγείας τους.

-------------

 

 

Παραμένουμε πάντα στη διάθεσή σας.

 

 Πρόγραμμα Εθελοντισμού AMA

''Μαραθώνιος Αθήνας.Ο Αυθεντικός.''

 

Παρακαλούμε να προωθήσετε την Αίτηση σε φίλους που μπορεί να ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα Εθελοντισμού του ''Μαραθώνιος Αθήνας. Ο Αυθεντικός'' και ακολουθείστε μας σε fb page και Instagram!

 Find our page on Facebook!