ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΑΘΗΝΑΣ. Ο ΑΥΘΕΝΤΙΚΟΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΘΕΛΟΝΤΗ

ATHENS MARATHON. THE AUTHENTIC

2019 VOLUNTEER APPLICATION FORMΚαλωσορίσατε στον 37ο Μαραθώνιο της Αθήνας!

Ευχαριστούμε θερμά για το ενδιαφέρον σας στο Πρόγραμμα Εθελοντισμού μας. Είμαστε ευγνώμονες για την υποστήριξή σας και σας καλούμε να γράψετε τη δική σας ιστορία ως εθελοντές του Αυθεντικού Μαραθωνίου γιατί η επιτυχία είναι ΟΜΑΔΙΚΗ υπόθεση.

Ένα λεπτό (1’) θα χρειαστεί για να γίνετε μέλος της δυναμικής Εθελοντικής μας οικογένειας.

Παρακαλούμε να συμπληρώστε τα στοιχεία σας με ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ γράμματα όπως αυτά αναγράφονται στην αστυνομική ταυτότητα ή στο διαβατήριό σας.

Αν υπάρχουν φίλοι-γνωστοί που μπορεί να ενδιαφέρονται παρακαλούμε προωθείστε τους το link της αίτησης και βοηθήστε να εξαπλωθεί το ηχηρό μήνυμα για ενεργό κοινωνικό ρόλο και προσφορά. O σκοπός του Προγράμματος μας είναι η ενίσχυση της κοινωνικής μας βιωσιμότητας.

Welcome to the 37th Marathon. The Authentic!

We would like to warmly thank you for your interest in our Volunteering Program. We are grateful for your support and we invite you tο write your own history as volunteers of Athens Marathon. Success lies in TEAMWORK.

Just a minute (1’) of your time is all it takes to register and be part of our ever-evolving and extended Volunteer family.

For Non-Greek applicants, please type in CAPITAL LATIN characters as indicated on your ID or passport.

Please feel free to spread the word and kindly forward the application form to friends that may be interested in joining our event. Our Volunteering Program aims to raise community awareness that leads to our overall Social Sustainability.ΕΝΟΤΗΤΑ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ / PERSONAL INFORMATION

Ονομα και τηλέφωνο επικοινωνίας σε περίπτωση ανάγκης / Contact name and telephone number in case of emergency

(Το άτομο πρέπει να έχει συναινέσει στην καταγραφή των παρακάτω στοιχείων /Please note that the person indicated should have provided her/his consent before sharing their personal details).

Στοιχεία επικοινωνίας συνοδού (κηδεμόνας ή αρχηγός ομάδας) ανήλικου εθελοντή / Contact details of minor’s escort (guardian or team leader)

ΕΝΟΤΗΤΑ 2. TOΜΕΙΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ / AVAILABLE VOLUNTEER OPPORTUNITIES

i. Ημέρες Αγώνα, Σάββατο & Κυριακή: 9/11/2019 - 10/11/2019 / Race Day, Saturday and Sunday, 9/11/2019 - 10/11/2019

H διαθεσιμότητα σας αφορά σε ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ απασχόληση την Ημέρα του Μαραθωνίου (10/11/2019) με ελάχιστο χρόνο εθελοντικής ευκαιρίας (5 ώρες). ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ: Η Ημέρα του Σαββάτου (09/11/2019) είναι απογευματινή βάρδια ΜΟΝΟ

Race day availability is COMPULSORY during the Marathon Race day (10/11/2019) with a minimum of (5 hours) within our 2-day event. Kindly ΝΟΤΕ: On Saturday (09/11/2019) the shift is only available on the AFTERNOON.

ii.Περίοδος προετοιμασίας, (26/10/2019 – 09/11/2019) / Pre-race preparation period, (26/10/2019 – 09/11/2019)

ΕΝΟΤΗΤΑ 3. ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ / ADDITIONAL DETAILS OF PARTICIPATION

Παρακαλώ σημειώσατε / Please, define the following

*Σημειώνεται πως τα πόστα εθελοντικής απασχόλησης σκοπό έχουν να καλύψουν πρωτίστως τις ανάγκες του Αγωνιστικού Τομέα όπως διαμορφώνονται από τις απαιτήσεις του εκάστοτε αγώνα και αφορούν στο Στρατηγικό Προγραμματισμό της διοργάνωσης. Προσπάθεια μας είναι να συμβαδίσουμε με την επιθυμία σας κατά τη συμπλήρωση της αίτησης αν και εφόσον είναι δυνατό βάση των συνθηκών, παραμέτρων και περιορισμών που υπάρχουν σε κάθε ευκαιρία/τομέα απασχόλησης.

(English text of disclosures and consent follows the Greek text)

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ / WAIVER

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ / GENERAL DATA PROTECTION REGULATION (GDPR)

Περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων/ Personal Data Protection

Η Επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων των συμμετεχόντων στον αγώνα γίνεται σύμφωνα με τους όρους του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ΕΕ 2016/679 (GDPR). Στο πλαίσιο αυτό, ο ΣΕΓΑΣ ζητεί τη συγκατάθεση των συμμετεχόντων για τις παρακάτω κατηγορίες επεξεργασίας./ Processing of Personal Data of registered volunteers in the current event follows the terms of the General Data Protection Regulation EU 2016/679 (GDPR). Within this framework, SEGAS seeks the consent of the registered runners for the following cases of personal data processing.

Σε περίπτωση που ο εγγεγραμμένος εθελοντής επιθυμεί την αλλαγή των παραπάνω συναινέσεων στις οποίες αυτοβούλως έχει προχωρήσει, δύναται να αποστείλει σχετικό αίτημα προς το gdpr@segas.gr μέχρι και 30 μέρες πριν από τη διεξαγωγή του αγώνα, ορίζοντας σαφώς τα πεδία της συναίνεσης τα οποία επιθυμεί να αλλάξει./ In case a registered volunteer wishes to fully or partially change the above consent that he/she has self-propelled given, he/she should send the relevant request to gdpr@segas.gr up and until 30 days prior to the Event’s date, clearly specifying the exact consent fields he/she wishes to changeAll the above consent choises are noted by own freewill. However, in the case that one wishes to partially or fully deny any of the above, we kindly ask you to e-mail a relevant message to the volunteer programme at volunteers@athensauthenticmarathon.gr up to 60 days before the race, defining the fields you wish to withdraw the consent.